BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Tanév végi programok a gimnáziumi tagozaton
2015.06.12.
Tanévzáró, beiratkozás, érettségi vizsgák, osztályozó - és javítóvizsgák
TANÉV VÉGI PROGRAMOK A GIMNÁZIUMI TAGOZATON

     I. TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
          időpont:
2015. június 22., 17:00
          helyszín: Száva utcai gimnázium
 
     II. BEIRATKOZÁS A GIMNÁZIUMBA
          időpont: 2015. június 24., 09:00 – 17:00
          helyszín: Száva utcai gimnázium
 
     III. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK
          időpont: 2015. augusztus 25., 09:00 – tól
          helyszín: Száva utcai gimnázium
 
     IV. SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

     12. B vizsgabizottsága

           2015. június 15-18.
           kezdés: 2015. június 15. 730   

     12. F vizsgabizottsága
           2015. június 15-18.
           kezdés: 2015. június 15. 730   

     12. C vizsgabizottsága
           2015. június 22-25.
           kezdés: 2015. június 22. 730   
 
      13. A vizsgabizottsága
           2015. június 23-25.
           kezdés: 2015. június 23. 730   
 

Megjelenés a szóbeli vizsgán
A szóbeli vizsgák kezdő napján, a fent megadott időpontban mindenkinek meg kell jelennie, alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben.
A szóbeli érettségi vizsgát az érettségi elnök nyitja meg. Ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat, és kihirdeti a tanulók végleges vizsgabeosztását.
Felhívjuk a vizsgázók figyelmét, hogy a vizsgabeosztás nem követi a csoport betűrend szerinti névsorát! Kérünk mindenkit, hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és számítson arra, hogy már ezen a napon is sorra kerülhet!
A szóbeli érettségi vizsga utolsó napján az elnök eredményhirdető értekezletet tart, amin átadja az érettségi bizonyítványokat, valamint a törzslapkivonatokat az eredményes vizsgákról. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező.
Az előrehozott érettségi vizsga eredményéről kiállított törzslapkivonatokat meg kell őrizni, és a következő érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz kell csatolni!

A szóbeli vizsga időtartama
A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 
Az érettségi vizsgákhoz sok sikert, a nyári szünetre pedig jó pihenést kívánunk!
Publikálta: Turóczi Gábor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium