BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A középszintű érettségi szervezésével kapcsolatos információk
2017.05.05.
2017. május 8-val kezdetét veszik az érettségi vizsgák. Fontos, hogy mindenki kellőképpen tájékozott legyen az írásbeli és szóbeli vizsgákat illetően, éppúgy, mint az érettségi bizottságok működésének időpontjaival kapcsolatosan. Szeretnénk tájékoztatást nyújtani az érettségi vizsgákkal kapcsolatos néhány gyakorlati dologról is.
                                          A középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
                          (Helyszínük: Bornemisza Péter Gimnázium, 1107 Budapest, Száva utca 1.)

magyar nyelv és irodalom 2017. május 8. hétfő 8 óra  
matematika 2017. május 9. kedd 8 óra  
történelem 2017. május 10. szerda 8 óra  
angol nyelv 2017. május 11. csütörtök 8 óra  
német nyelv 2017. május 12. péntek 8 óra  
   
biológia 2017. május 16. kedd 8 óra  
informatika (középszint) 2017. május 18. csütörtök 8 óra  
ének-zene 2017. május 18. csütörtök 14 óra  
kémia 2017. május 19. péntek 8 óra
földrajz 2017. május 19. péntek 14 óra  
   
fizika 2017. május 22. hétfő 8 óra  
rajz és vizuális kultúra 2017. május 22. hétfő 14 óra  
francia nyelv 2017. május 23. kedd 8 óra  
   
mozgóképkultúra és médiaismeret 2017. május 24. szerda 14 óra  
 

 szóbeli érettségi vizsgák kezdetének időpontja vizsgabizottságonként:

12. F Vizsgabizottság
-  kezdő napja: 2017. június 19. 730   

12. C Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2017. június 20. 730   
 
12. D Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2017. június 20. 730
 
12. A Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2017. június 26. 730

12. B Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2017. június 26. 730   

Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak az osztályfőnökük ad tájékoztatást arról, hogy melyik vizsgabizottságba lettek beosztva.

Megjelenés a szóbeli vizsgán

A szóbeli vizsgák kezdő napján, a fent megadott időpontban mindenkinek meg kell jelennie, az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben.

A vizsgabizottság elnöke nyitja meg a szóbeli érettségi vizsgát és ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat és kihirdeti a tanulók végleges vizsgabeosztását. Itt hívjuk fel a vizsgázók figyelmét, hogy a vizsgabeosztás nem követi a vizsgacsoport betűrend szerinti névsorát. A kellemetlen meglepetések elkerülése végett arra kérünk mindenkit, hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és készüljön úgy, hogy lehet, hogy már az első vizsganapon sorra kerül. A vizsga folyamatosságát biztosítandó, a vizsgabeosztásban szereplő időpont előtt legalább fél órával jelenjenek meg a vizsgázók a várakozó teremben.

Az érintett vizsgabizottság utolsó vizsganapján, az érettségi elnök eredményhirdető értekezletet tart és ekkor adja át az érettségi bizonyítványokat, tanúsítványokat, illetve törzslapkivonatokat. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező. Az előrehozott érettségi vizsga eredményéről kiállított törzslapkivonatokat meg kell őrizni és a következő érettségi vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz kell mellékelni!

A szóbeli vizsga időtartama

A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.

A felkészülési idő vizsgatárgyanként minimum harminc perc, kivéve az élő idegen nyelveket, amelyeknél nincs felkészülési idő, hanem a tételhúzást követően el kell kezdeni a feleletet.

Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 
Az érettségi vizsgákhoz jó felkészülést és sok sikert kívánunk!
 
A Bornemisza Péter Gimnázium vezetősége
Publikálta: Füzi Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium