BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI FELÜGYELETRŐL, KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSRÓL
2020.05.31.
Tudnivalók az iskolai felügyeletről, a kiscsoportos foglalkozásokról, tankönyvek leadásáról, bizonyítványok átvételéről.
Magyarország Kormányának döntése értelmében, június 2-26-ig az iskoláknak felügyeletet kell biztosítani az azt igénylő tanköteles korú tanulók számára. Ugyanerre az időszakra a Kormány engedélyezi a tanulók és a pedagógusok "oktatási célú találkozását", vagyis kiscsoportos korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások, vizsgára való felkészítés, stb. megtartását.

FELÜGYELET BIZTOSÍTÁSA
 • Az iskola hétköznapokon 8:00 órától 16:00 óráig biztosít felügyeletet az igénylőknek.
 • A tanulókat május 27-ig, szerda 15 óráig lehet jelentkeztetni az ügyeletre az e-mailben elküldött kérdőív pontos kitöltésével és beküldésével.
 • Az ügyeletre előre, időben nem jelentkező tanulókat nem tudjuk fogadni.
 • Az ügyeletben biztosítjuk a tanulók elhelyezését (az érvényes szanbályok szerint) és igény szerint ebédet a menzáról, a szokásos térítési díj ellenében (a büfé nem lesz nyitva).
 • A felügyelet során nem tudjuk biztosítani a gyerekek részvételét osztályuk online oktatásában.
 • Ha a tanuló rendelkezik olyan eszközzel és saját online kapcsolattal, amivel - a csoport zavarása nélkül - részt tud venni az online oktatásban, akkor arra lehetőséget kap.
 • Aki ilyen eszközt nem tud hozni és felelőséggel kezelni, az tankönyve, füzete, stb. segítségével tanul majd, erre tudunk lehetőséget biztosítani.
 • Az érvényben lévő szabályokat be kell tartanunk és tartatnunk, így pl. közös tanulásra, játékra nem kerülhet sor (távolságtartás).
 • Az iskolába érkezést és a hazautazást a családoknak kell megoldani.
KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK
 • Minden pedagógus június 2-12-ig egy alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy őt - az általa behívott tanítványai, a kijelölt időpontban - személyesen felkeressék. Ilyenek lehetnek pl. korrepetálás, javítási lehetőség, elmaradt beszámoló pótlása, stb.
 • Az időpontot, helyszínt a szaktanárok az osztály heti tervében ismertetik a visszaigazolás módjával, határidejével együtt. A személy szerint behívott tanulókkal külön egyeztetnek a pedagógusok.
 • A foglalkozások meghirdethetők akár június 2-26-ig is. A tanulók osztályzatot június 15-ig kaphatnak, lezárásuk a 15-i héten történik. A 15-e utáni foglalkozások pl. az érettségi és egyéb vizsgákra való felkészítést szolgálhatják.
TANKÖNYVEK LEADÁSA, BIZONYÍTVÁNYOK ÁTVÉTELE
              A tankönyvek leadása és a bizonyítványok átvétele idejéről és módjáról a családokat e-mailben értesítjük.

Az eddig el nem vitt tankönyvek, egyéb felszerelések, stb. jelenleg az aula mögötti kis tornateremben találhatók. Kérjük, hogy ezeket a jövő héten, június 2-tól 5-ig vigyék haza!

Intézményegység-vezetők.

Publikálta: Hack Andrea
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium