BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A Bornemisza távoktatásáról
2020.09.30.
A 2019-2020-as tanév tavaszán a távoktatásban szerzett tapasztalataink összegzéséről, valamint az ezen tapasztalatok fényében az új tanévre vonatkozó intézkedéseinkről olvashatnak az alábbiakban
A 2019/2020 tanév utolsó három hónapjában zajló távoktatás során szerzett tapasztalatok megismerésére intézményünkben egy, a nevelés-oktatás minden résztvevőjét érintő online kérdőíves felmérés keretében július 24. és 28. között került sor. A kérdőívet 654 szülő, 273 7-12. évfolyamos diák és 138 kollégánk töltötte ki. A szülői kérdőívekben összesen 808 tanuló szerepelt, ami meghaladja a teljes tanulói létszám felét. Az azóta eltelt időben megtörtént a beérkezett válaszok feldolgozása, kiértékelése, az új tanév előkészítő szakaszában pedig a felmérés eredményeinek figyelembevételével rögzítésre kerültek a digitális oktatás alapelvei, továbbá elkészült a digitális Házirend, melyeknek célja egy esetleges újbóli távoktatási időszak gördülékenyebbé és sikeresebbé tétele. A két dokumentum az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.bpg.hu/?aloldal=1&kat_id=45&bejegyzes_id=2384


Az alábbiakban a legfontosabb változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet:

- Meghatároztuk a digitális oktatás idején használt oktatási felületeket, amely alsó tagozaton a Google Classroom, a felső tagozaton és a gimnáziumban a Moodle. A felületek használatának elsajátításához szeptember folyamán kollégáink, valamint az 5-12. évfolyamos diákok számára az iskolában képzést biztosítottunk.

- Annak érdekében, hogy az esetleges digitális oktatásra való átállást megkönnyítsük, illetve a hiányzók számára biztosítsuk a hatékony információáramlást, 2020. szeptember 28-tól a jelenléti oktatás kiegészítőjeként már használjuk ezeket a felületeket (pl.: ide kerülnek fel a heti tervek, amennyiben a tanár/tanító kéri, ide lehet feltölteni a hiányzóknak a beadandó feladatokat…).
Ezek a felületek a tanárok és a tanulók közötti kommunikáció elsődleges fórumai, csak oktatási célra használhatóak. A pedagógusok és szülők közti kommunikáció fórumai továbbra is az e-mail és az elektronikus napló.

-  A diákok túlterhelésének megakadályozására tagozatonként meghatároztunk egy tantárgyak közötti arányt, ami megjelenik a beadandó feladatok mennyiségében és az online órák számában is.

- A digitális oktatás hatékonyságának növelése érdekében megfogalmaztuk továbbá a digitális oktatás idejére a tanárokkal és diákokkal kapcsolatos elvárásokat (pl. a diákok online órán való részvételének módja, tanulói munkákra adott tanári visszajelzések stb.)

A digitális oktatás alapelvei és a digitális Házirend honlapunkon elérhető.

A felmérés legfontosabb eredményeit tartalmazó rövid összefoglaló, valamint a zárt végű kérdésekre érkezett válaszok kiértékelését, az azokat szemléltető diagramokat és szakértői véleményezést tartalmazó hosszabb változat a csatolmányból érhető el.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden válaszadónak a kérdőív kitöltésében való részvételét, az őszinte válaszokat, az iskola vezetése és a tanárok felé kifejezett bátorítást és az építő kritikákat is.

A Szervezők
Csatolt fájlok:
Publikálta: Füzi Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium