BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Hétfőn nyit az általános iskola és az óvoda
2021.04.16.
Tájékoztató az alsó tagozat és az óvoda hétfői nyitásáról
Kedves Szülők!

A Kormány döntése értelmében 2021. április 19-én, hétfőn, az alsó tagozat osztályaiban újra elindul a jelenléti, tantermi oktatás, az óvodában pedig a gyermekek óvodai nevelése. Az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolában marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, 2021. május 7-ig. 
 
A Bornemisza Péter Gimnázium vezetőségének döntése szerint, azok a szülők, akik nem szeretnék alsós gyermeküket iskolába engedni, megtehetik ezt az osztályfőnök előzetes tájékoztatása (bejelentés) mellett. Az óvodások szülei ezt a tájékoztatást az óvodavezető felé tegyék meg.
 
Az otthon maradó, távollétét előre bejelentő tanulók, gyermekek hiányzását a 2021. április 19. és május 7. közötti időszakban az iskola igazoltnak tekinti. Az igazolt hiányzás tehát nem iskolai/óvodai engedélyhez, hanem előzetes bejelentéshez kötött csak, ezért iskolai/óvodai választ a bejelentésre nem küldünk.  

A bejelentést  az iskolás tanulóknál a tanuló osztályfőnökének írt emailben kell megtenni április 19-ig. Kérjük a bejelentést másolatban küldjék meg az iskola hivatalos elektronikus levél címére is (bpg@bpg.hu).  

A hiányzást bejelenteni csak összefüggő időszakra lehet, tehát naponta nem változtatható, hogy a tanuló/gyermek jön-e iskolába/óvodába vagy nem. Az összefüggő időszak kezdő napja április 19., záró napja május 7..

Egyéb hiányzások bejelentése és igazolása a máskor megszokott rendben történik. 

Ezt a lehetőséget az iskola 2021. május 7-ig tudja biztosítani, a jelenleg érvényes rendelet és a tervek szerint ugyanis 2021. május 10-től a közoktatás minden korosztályában (alsó és felső tagozat, gimnázium) újraindul a jelenléti oktatás. Amennyiben ebben változás lesz, akkor külön tájékoztatjuk majd Önöket.
 
Minden tagozaton tovább folyik az osztályoknak az előzetesen megküldendő heti tervek szerinti oktatása. A heti tervben, illetve az online órarendben bejelentett, online formában is közvetített tanítási órákon az alsó tagozaton otthonmaradó tanulók is részt vehetnek. Esetükben az osztályteremből, a jelenléti oktatás helyszínéről folyik majd a közvetítés.

Kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy a közvetített online órákon a tanárok, tanítók és a többi tanuló személyiségi jogainak (különös tekintettel a képmáshoz fűződő jogokra) és emberi méltóságának figyelembe vételével vegyenek részt. Ne készítsenek felvételt, ne osszanak meg képeket, videókat és ne fűzzenek az online órákhoz értékelést, megjegyzést. Véleményüket természetesen tanáraink, tanítóink személyesen továbbra is szívesen fogadják. Kérjük, hogy ezt, amennyiben van, velük osszák meg. Megértésüket, segítségüket, köszönjük. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolában személyesen megjelenő tanulóknak az intézmény az április 19-i,  hétfői napon nem tud étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítani, erre csak másnaptól, keddtől lesz lehetőség, ezért hétfőn a jelenléti oktatásban részt vevő tanulók hozzanak magukkal tízórait, szükség szerint ebédet. Az óvodában lesz hétfőn étkeztetés. Kérjük , hogy akik hiányoznak és nem kérnek ebédet, mondják le az ebédet az ebedlemondas@bpg.hu címen a hiányzás, lemondás megkezdése előtt.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az Újszász utcai intézményegységben a délutáni iskolabusz járatok közül a csak a 14 órás buszok közlekednek. 
 
A zeneoktatás továbbra is online formában működik, jelenléti zeneórák az alsó tagozatos tanulóknak sem lesznek.
A korábban bevezetett és megszokott egészséget védő intézkedések és munkarend az intézményben továbbra is megmaradnak (maszkviselés, kézmosás, lázmérés, távolságtartás, fertőtlenítés). Külön kérjük, hogy beteg vagy bármilyen tünettel rendelkező tanulót, gyermeket ne küldjenek, hozzanak az intézménybe; illetve, ha a tanulóval , gyermekkel egy háztartásban élők között beteg, fertőzött vagy tünetekkel rendelkező személy van, a tanuló, gyermek ne jöjjön az intézménybe.

Az oktatást, az iskolai életet érintő esetleges változásokról továbbra is elektronikus levélben, illetve az iskola honlapján és Facebook oldalán tájékoztatjuk Önöket.

Minden kedves tanulónknak, valamint családtagjaiknak jó egészséget kívánok!

Budapest, 2021. április 16.

Tisztelettel: 
Horváth András
igazgató
 
Publikálta: Horváth Hanna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium