BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Tájékoztató az érettségi vizsgákról
2021.04.18.
Az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezésének szabályai.
Kedves Érettségizők, kedves Szülők!
 
Tisztelettel tájékoztatom Önöket az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezésének szabályairól.

Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei (kivéve a lent részletezeket) ebben a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

Az előrehozott vizsgák megtartásra kerülnek. 

A következő esetekben kerül sor szóbeli vizsgák megszervezésére:
-       Bibliaismeret – Hit Gyülekezete, mivel ez a vizsgatárgy csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
-       Ha a vizsgázó az igazgató – szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, vagy mentesül az írásbeli vizsgarész alól. 

Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezése:
-       Az emelt szintű nyelvi érettségiknél a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűség a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül, az írásbeli vizsgarészek eredménye alapján kerül megállapításra.
-       Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehet.
-       A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni. A gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.
-       Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani. 

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasítástól el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

A megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről az intézmény értesíti a vizsgázót.

Az írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 3. és 2021. május 25. között kerülnek lebonyolításra. 

Írásbeli vizsgák időpontjai:
magyar nyelv és irodalom   2021.05.03.  9.00
matematika   2021.05.04. 9.00
történelem   2021.05.05. 9.00
angol nyelv   2021.05.06. 9.00
német nyelv   2021.05.07. 9.00
kémia   2021.05.11. 8.00
földrajz   2021.05.11. 14.00
biológia   2021.05.13. 8.00
informatika közép 2021.05.14. 8.00
ének-zene   2021.05.14. 14.00
informatika emelt 2021.05.17. 8.00
fizika   2021.05.18. 8.00
vizuális kultúra   2021.05.18. 14.00
francia nyelv   2021.05.19. 8.00
spanyol nyelv   2021.05.20. 8.00
olasz nyelv   2021.05.25. 8.00
 
 
Az emelt és középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének
napjai: 2021. május 31. és június 1.,
helyszíne: Bornemisza Péter Gimnázium.

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 2021. június 2. 16.00 óra.

A megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának időszaka 2021. június 3–10.

A megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt 2021. június 14–25.

Budapest, 2021. április 16.

A vizsgákhoz sok sikert és mindenkinek jó egészséget kívánunk.  

Üdvözlettel:
Horváth András
igazgató
Publikálta: Horváth Hanna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium