BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Tájékoztató az iskolai oktatás május 10-től életbe lépő rendjéről
2021.05.07.
A Kormány döntése értelmében 2021. május 10-én, hétfőn, a felső tagozat és a gimnázium osztályaiban is újra elindul a jelenléti, tantermi oktatás.
Kedves Szülők, kedves Diákjaink!

A Kormány döntése értelmében 2021. május 10-én, hétfőn, a felső tagozat és a gimnázium osztályaiban is újra elindul a jelenléti, tantermi oktatás. 

Az általános iskola és a gimnázium osztályaiban a távolléti oktatás bevezetése – a gimnáziumban 2020. november 11., az általános iskolában 2021. március 5.  – előtti hivatalos órarend szerint folytatjuk az oktatást, az osztályoknak előzetesen megküldendő heti tervek szerint. 
 
A korábban bevezetett és megszokott egészséget védő intézkedések és munkarend az intézményben továbbra is megmaradnak (maszkviselés, kézmosás, lázmérés, távolságtartás, fertőtlenítés). Kérjük, hogy beteg vagy bármilyen tünettel rendelkező tanulót, gyermeket ne küldjenek, hozzanak az intézménybe; illetve, ha a tanulóval, gyermekkel egy háztartásban élők között beteg, fertőzött vagy tünetekkel rendelkező személy van, a tanuló, gyermek ne jöjjön az intézménybe. Kérjük, a felső tagozatos és gimnazista tanulók május 10-én hétfőn kitöltött és szülők által aláírt Egészségügyi nyilatkozattal jöjjenek iskolába, és azt még aznap adják le az osztályfőnöküknek. A közös tanulói-szülői nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról, az alábbi linken: http://www.bpg.hu/?aloldal=1&kat_id=45&bejegyzes_id=2378
 
A Bornemisza Péter Gimnázium vezetőségének döntése szerint, azok a szülők, akik nem szeretnék gyermeküket május 10-től a tanév végéig iskolába engedni, megtehetik ezt az osztályfőnök előzetes tájékoztatása (bejelentés) mellett. Az otthon maradó, távollétét előre bejelentő tanulók, gyermekek hiányzását az iskola igazoltnak tekinti. Az igazolt hiányzás tehát nem iskolai engedélyhez, hanem előzetes bejelentéshez kötött csak, ezért iskolai választ a bejelentésre nem küldünk. A bejelentést a tanuló osztályfőnökének írt emailben kell megtenni május 10-ig. Kérjük a bejelentést másolatban küldjék meg az iskola hivatalos elektronikus levél címére is (bpg@bpg.hu). A hiányzást bejelenteni csak összefüggő időszakra lehet, tehát naponta nem változtatható, hogy a tanuló jön-e iskolába vagy nem. Az összefüggő időszak kezdő napja május 10., záró napja június 11. Ez a lehetőség az általános iskola alsós tanulói számára – az április 19-óta érvényes gyakorlatnak megfelelően – továbbra is fennáll. Egyéb hiányzások bejelentése és igazolása a máskor megszokott rendben történik.
 
A heti tervben bejelentett, az osztálytermekből online formában is közvetített tanítási órákon az otthonmaradó  tanulók is részt vehetnek. Kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy a közvetített online órákon a tanárok, tanítók és a többi tanuló személyiségi jogainak (különös tekintettel a képmáshoz fűződő jogokra) és emberi méltóságának figyelembe vételével vegyenek részt. Ne készítsenek felvételt, ne osszanak meg képeket, videókat és ne fűzzenek az online órákhoz értékelést, megjegyzést. Véleményüket természetesen tanáraink, tanítóink személyesen továbbra is szívesen fogadják. Kérjük, hogy ezt, amennyiben van, velük osszák meg. Megértésüket, segítségüket, köszönjük.
 
A jelenléti oktatásban részt vevő tanulókkal a szaktanárok legkésőbb 2021. június 4-ig megíratják az utolsó néhány hét tananyagából az aktuális dolgozatokat. Ezen tanulók számára június 8-11-ig tanítás nélküli munkanapok lesznek, az iskolába nem kell bejönniük.
 
Azokat a tanulókat, akik május 10. után otthon maradnak, és ezért nem vesznek részt a jelenlétet igénylő írásbeli vagy szóbeli beszámolókon, az utolsó hetek anyagából – ha azt a szaktanár szükségesnek tartja és elrendeli – az iskolában számoltatjuk be írásban vagy szóban, június 8-11-ig. A szaktanárok 2021. június 1-ig közlik a tanulókkal, kik azok, akiknek részt kell venniük ezeken a személyes megjelenést igénylő beszámolókon.
 
Az egyéni tanrend szerint tanuló diákok osztályozó vizsgáit a június 7-i héten tartjuk meg. A teljesítendő tananyagról és a vizsgák pontos időbeosztásáról az intézményegységek az eddigi gyakorlatuk szerint tájékoztatják az érintett tanulókat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolában személyesen megjelenő általános iskolás és gimnazista tanulóknak az intézmény a befizetések szerint biztosítja az étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) már a hétfői naptól. Kérjük, hogy akik hiányoznak, és nem kérnek ebédet, mondják le az ebédet az ebedlemondas@bpg.hu címen a hiányzás, lemondás megkezdése előtt.
 
Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az Újszász utcai intézményegységben a délutáni iskolabusz járatok közül a csak a 14 órás buszok közlekednek (a korábbi 16 órás menetrend szerint) a tanév végéig.

Az általános iskolákban elmaradnak a délutáni foglalkozások (szakkörök, sportkörök). A napközit, illetve ügyeletet igénylő tanulók számára 14-17 óráig biztosít az intézmény felügyeletet.

A zeneoktatás online formában működik a tanév végéig, jelenléti zeneórák továbbra sem lesznek.

Az oktatást, az iskolai életet érintő esetleges változásokról továbbra is elektronikus levélben, illetve az iskola honlapján és Facebook oldalán tájékoztatjuk Önöket.

Minden kedves tanulónknak, valamint családtagjaiknak jó egészséget kívánok!

Budapest, 2021. május 7.

Tisztelettel:
Horváth András
      igazgató
 
Publikálta: Horváth Hanna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium