BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
Ballag már a vén diák…
2011.05.11.
2011.április. 22-én elballagott a 13.a, 13.b és a 12.c illetve a az esti tagozatos osztály. A ballagási ünnepség a negyedik órában vette kezdetét.
A szülők, barátok, vendégek elfoglalták a helyüket. Pár perc múlva megérkeztek a ballagók is. Ezután Grüll Tibor tanár úr mondott rövid beszédet.  Párhuzamot vonva az Egyiptomból kivonuló Izrael és a ballagók között. Hangsúlyozta, hogy a pészáh az elkerülést jelenti. Itt elsősorban nem az iskolakerülésre kell gondolni- tette hozzá. Hanem, ahogyan az ajtófélfára felkent vér biztonságot jelentett a zsidók számára, ugyanúgy ez a 4 vagy 5 év is védelmet jelentett az itt tanulóknak. Illetve Isten áldását kérte a végzős diákok elkövetkező éveire, tanulmányaira és egész életére.
 
A ballagáson felléptek a „Bornemisza Sound-ja” instrumentális verseny győztesei: Kazai Krisztina zongorán (kísérte: Pánczél Tamás tanár úr) Raffay Orsolya fuvolán, ifj. Botos Lajos zongorán és Hajós Benjamin gitáron.
 
Grüll Tibor tanár urat követően Ruff Tibor tanár úr mondott beszédet. Először Jakab 4/4 versét olvasta fel:
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.
Ez ige alapján felhívta a figyelmet arra, hogy Isten és a mostani világrend között kibékíthetetlen ellentét van, és ezt az ellenséges viszonyt semmivel nem lehet áthidalni.

Ezután János 7/7-et olvasta fel.
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.
Ez a gyűlölet-amint mondta- érzelemmentes, és úgy jelenik meg, hogy nem vesznek tudomást Jézus Krisztusról. A Messiást ez a világrend ölte meg, és a mai napig nem lett rehabilitálva Jézus, a világ pedig nem vont le semmilyen következtetést.

  1.János 2/14-17:
Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Tehát egyszerre nem lehet szeretni Istent és a világot. Aki ezzel próbálkozik előbb-utóbb szétszakad.

És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből.
Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.
Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna.
És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt.
Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.


1.Mózes 19/12-16 alapján rámutatott Ruff Tibor tanár úr arra, hogy az ember hajlamos lenne olyan világban élni, amelyben a jó és a rossz nincs szétválasztva. Isten azonban egy napon teljes mértékben külön fogja választani a kettőt. Viszont addig még nem akarja megbüntetni a világot, amíg az övéi benne vannak. Nagyon fontos az is, hogy ha kijöttünk a világból, ne forduljunk vissza oda, hogy ne járjunk úgy, mint Lót felesége.

És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.
Jelenések 21/6-8
A biblia tehát az örök üdvösség és örök kárhozat alternatíváját tárja elénk. Nekünk kell itt a földön választani! A megváltás által véglegesen szét lesz választva a jó a rossztól.

 És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot. 
Jelenések 22/12-15
A mostani világ tehát még „össze van keverve”. És ebben a világban kell nekünk megállni a jóban.
 
Ezután a végzősök közül szólították azokat a diákokat, akik kitűnő tanulmányi eredménnyel, sportban elért kimagasló teljesítménnyel rendelkeztek illetve rendszeresen szolgáltak a Hit Gyülekezetében. Ők könyv ajándékban részesültek.

Kerezsi Szilárd nem szokványos beszédet mondott a ballagók nevében.
Végül a végzős diákok –az iskola szokásához híven- aláírták az iskola végzősei számára „fenntartott” könyvet, illetve egy fát is elültettek az iskola kertjében.

A végzős diákoknak sok sikert kívánunk az elkövetkezendő évekre is!
Publikálta: Diósy Anna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium