BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Húzd fel a rolót!
2015.01.28.
Michael Brown fontos cikke, Horváth Gellért fordításában.
Most januárban jelent meg Michael Brown ( ismert keresztény író és szónok) egy fontos cikke. Lényegretörően és tömören beszél egy sokunkat érdeklő témáról. (Köszönöm Horváth Gellért tanár úrnak a gondos fordítást!)

Michael Brown

A Newsboys-os George Perdikisről és a keresztény hívők aposztáziájáról
 
A hír, miszerint George Perdikis a Newsboys egyik alapítója megtagadta az Urat, és magát pedig ateistának titulálta, fájdalmasan sokkolta mindazokat a hívőket, akiknek éveken át áldást jelentett a zenéjük. Most a helyett, hogy rátámadnánk az általa okozott vélt vagy valós sérelemért, ami bennünket ért, elsősorban imádkoznunk kell a helyreállásáért, és feltenni a kérdést, mi az oka, hogy rajta kívül még olyan sokan pártolnak el.
Természetesen a jó hír továbbra is az, hogy Jézus töretlenül építi az egyházát világméretekben, és azon a pokol kapui nem tudnak diadalmaskodni, azaz sokkal többen jutnak hitre Őbenne, mint amennyien elpártolnak Tőle. Mégis, azoknak a nagy száma, akik Amerikában és Európában feladják a keresztény hitüket, vagy csak egyszerűen vallástalanoknak titulálják magukat aggodalomra ad okot.
Mi az oka a rengeteg visszacsúszásnak?
 
1)    Először is, sokuk nem tért meg tényleges módon
Ahogy egy pásztor mondta: „Sokaknál azért lett lehúzva a roló, mert soha nem is húzták fel.” Mennyire igaz! Különösen a kortárs keresztény zene (KKZ) esetében, ahol nyílt titok, hogy sok tehetséges előadó pusztán: tehetséges előadó, nem több, nem kevesebb.
Én mindig készségesen élek az ártatlanság vélelmével, és inkább feltételezem a legjobbat az emberekről, akiket személyesen nem ismerek. Vagyis, ha egy ember azt állítja magáról, hogy ismeri az Urat, hiszek neki, egészen addig, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Hasonló módon, ha egy zenekar kereszténynek vallja magát, elfogadom, hogy azok.
Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a tíz magát kereszténynek valló zenekarból mindössze egy ténylegesen az, illetve, hogy a zeneiparon belülről jövők drogozásokat, ivászatokat valamint erkölcstelenségeket tapasztaltak „keresztény” előadóknál.
Sőt, az igazság az, hogy korábbi keresztény előadók legalább annyi drogozással és erkölcstelenséggel találkoztak ’keresztény’ zenei körökben, mint világiakban, azzal a különbséggel, hogy a ’keresztény’ előadók inkább próbálták elrejteni.
Remélem, ez ma már nem így van, de nyilvánvaló okokból kifolyólag vannak fenntartásaink.
 
2)    Sokak csak felszínes alapokkal, gyenge gyökérzettel rendelkeznek
A magvető példázatában (Mt13, Mk4, Lk8) Jézus beszél a magokról, amelyek köves helyre estek, ahol nem volt sok föld, gyorsan kihajtottak, mert nem volt vastag talajréteg, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, el is száradtak. (Mt 13; 5-6)
Azután elmagyarázta a tanítványainak: „Akik a köves helyre hullottak, azok, akik hallják az igét, és azonnal örömmel fogadják, de nincs gyökerük, így kitartanak egy darabig, de amikor nyomorúság és üldöztetés támad az ige miatt, azonnal elpártolnak.” (Mt 13; 20-21)
Sok vékonygyökerű hívő van ma a Krisztus testében, akik felszínes, áldj-meg-uram típusú üzenetekre tértek meg, Isten felé való mély hit, elköteleződés és személyes viszony nélkül.
Amerika mai szellemi állapotában le lehet élni egy életet anélkül, hogy valaki nyomorúságot és üldöztetést élne át az Ige miatt. Más szavakkal: az amerikai egyház annyi területen kötött már kompromisszumot, hogy a vékony gyökerű hívők teljesen jól beleilleszkednek a világba és az egyházba egyaránt.
Ehhez képest egy elkötelezett hívő azonnal szembenállást fog tapasztalni a világgal, és néha még a főáramú gyülekezetekkel is. Ám a mély gyökérrel rendelkezőek, fennmaradnak és gyümölcsözni fognak. A felszínes gyökerűek nem.
 
3)    Sokakat felkészületlenül ér a támadások intenzitása
Jézus gyakran beszélt a megcsalattatás veszélyéről, nemkülönben az apostolok, akik közül Péter arra is figyelmeztette az olvasóit, hogy legyenek „józanok”, legyenek, „éberek”, mert az „ördög mint ellenség ordító oroszlánként jár körbe, és azt keresi, kit nyelhet el.” (’Pét5; 8)
Ma ezt az igazságot mindennél jobban a szívünkre kell helyezni.
Élt valaha olyan generáció, amely ennyire ki lett volna téve a pornográfiának, szerencsejátéknak és más bűnöknek, mint ez a mai? Bombáztak generációkat valaha is annyi mocsokkal, mint a miénket?
Ez a tény fokozott éberségre kell, hogy intsen!
Ahogy a szólás tartja, a köpönyeget eső előtt kell felhúzni.
Sajnos számos hívő nem ismeri fel, hogy intenzívebb támadások esetén fokozottabb elővigyázatosságra van szükség, emiatt aztán sokan engednek a bűn csábításának.
Akár ezek azok a napok, akár nem, amelyekre Jézus külön felhívja a figyelmet a Mt24; 12-ben (a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet pedig sokakban meghidegül) az biztos, hogy olyan időkben élünk, amelyekre nagyon illik ez a prófécia.
Légy résen!
 
4)    Sokakat a törvénykezés és a gyülekezetek tévedései riasztanak el
Sokakat riaszt el a törvénykezés, amit én a kívülről ráeröltetett vallásnak szoktam definiálni, főleg, ha a szeretetet és a közösség megélését figyelmen kívül hagyó elvárásokról, és a Megváltót nélkülöző szabályokról van szó. És mivel sokan a hitnek ezt az ember általi tákolmányát kezdik azonosítani az igazi hittel, egy idő után – főleg, ha rendszeresen azt tapasztalják, hogy nem tudnak megfelelni a törvényi elvárásoknak – az evangéliumot már csak egy szabályrendszernek látják, amit elutasítanak Jézussal együtt.
Másokat a gyülekezetek tévedései távolítanak el – a képmutatás, a botrányok, a megosztottság, az evangéliumok átpolitizálása -, és mivel ez az egyetlen egyház, melyet ismernek, arra a következtetésre jutnak, hogy valami az egész keresztény hittel nem stimmel.
Megint mások az atyasági és a tanítványsági kapcsolatok hiánya miatt maradnak el, mert nem igen találkoznak igazi atyákkal, anyákkal, akikkel igazi közösséget élhetnének meg. „Ez az egész Jézus-dolog, nem is lehet így igaz.” Tragikus módon a legtöbbjük jól állta volna meg a helyét, ha a megfelelő közegben találták volna magukat.
 
5)    Sokan pedig egyszerűen csak a bűnt választják az engedelmesség helyett
Amikor George Perdikis azt a bejelentést tette: „Ateista vagyok”, abban nyíltan ezt is leírta: „Mindig kényelmetlennek éreztem a kereszténység által rám erőltetett szigorú szabályrendszert. Nem akartam mást csak rock and rollt alkotni és játszani. Ennek ellenére a rám terelődő figyelem nagy része mindig azt firtatta, hogyan boldogulok a vallás teljesíthetetlen elvárásaival, én pedig nem akartam mást, csak azt, hogy az életemet a zeném alapján ítéljék meg, ne a kísértéseknek való ellenállás alapján.”
De már bocsánat! Nem az mindannyiunknak az elhívása, hogy ellenálljunk a kísértésnek? És az Úrral való élő kapcsolat nem arra ad erőt, hogy ellene is tudjunk állni? Az Ő ismerete olyan mértékben felülhalad minden mást, hogy egyre könnyebb és könnyebb dolog lesz nemet mondani a bűnre. És vehetjük-e bármelyik keresztény zenészt, énekest, prédikátort vagy írót komolyan, ha nem azt éli, amiről ír?
Keith Green egyik régi dalával megfogalmazva (Speaking On Behalf Of The Lord) sok kereszténynek ez a problémája: „A világot szereted és engem kerülsz”.
Ennélfogva számukra a probléma nem az egyház tévedéseiben vagy a törvénykezésben, vagy bármilyen külső dologban található, hanem saját magukban, a szívükben, az elméjükben, ahol felmagasztalják magukat, ahelyett, hogy megtagadnák önmagukat, inkább testben, semmint Szellemben járnak.
Ez a biztos út a halálba és a pusztulásba.
Jó hír hogy Isten helyreállítja a visszacsúszottakat, (ha veled is ez a helyzet, látogasd meg a prodigalsonly.com honlapot), és továbbra is van remény az elbukottak számára.
Mi pedig helyezzük bizalmunkat az Úr megtartó erejébe, abban a hitben, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fogja fejezni azt (Fil1; 6).
Ne játszadozzunk, hanem jussanak eszünkbe Pál szavai: „Aki tehát áll, figyeljen, hogy el ne bukjon” (’Kor10; 12)
Publikálta: Longauer László
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium