BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Mikszáth munkásságából
2012.04.23.
A dualizmus korának tanulmányozásához.
Kis érdekesség a múltból:

“Csak ugy találomra kaptunk ki egyet-mást azokból az adatokból, amiket két nap óta a városházán hallunk, ahol most a jövö esztendö költségvetését tárgyalják. Ezek a dolgok is jellemzök, de ezekböl még csak sejteni se lehet, hogy micsoda hallatlan falsum ez az egész budget. Nincsen benne egy igaz betü. Csupa leplezgetés, elhallgatás, elferdités,félrevezetés az egész, vakmeröen önkényes és igaztalan csoportositása a számoknak. Elannyira, hogy csak egyet tudunk komolyan sajnálni: mégis csak kevés pénzt forditanak tüzelöszerekre a városházán.

Tizennyolcz millióról szól a budget és közel negyvennégyezer forint fölösleget mutat ki. Fölösleg van a mérlegben,tekintélyes fölösleg, amelynek a fedezésére a legörületesebb uj adónemeket gondolták ki. Iskola-adó, szódavizadó, biczikli-adó, pezsgö-adó kell hozzá,hogy a föváros ezt a tetemes fölösleget elbirja. Hát hol itt a józan ész ? Minek az uj adó, ha szinte belefulladnak a fölöslegbe ? Vagy miért mutatnak ki fölösleget, mikor uj adókra van szükség? Közel száz millió adóssága van a fövárosnak. Az adósságtörlesztést egyszerüen nem veszik bele a mérlegbe. Rendes kiadásokat a rendkivüli hitelek rovatába tesznek. Mindenféle közalapot megpumpolnak, s ezeket az adósságokat nem tüntetik ki a költségvetésben.”

Publikálta: Longauer László
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium