Iskolánkról

Iskolánkról

Iskolánk a Hit Gyülekezete első alap- és középfokú oktatási intézménye, mely a neves magyar protestáns reformer, Bornemisza Péter nevét viseli. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola nyitott és világnézetileg elkötelezett intézmény. Az intézmény tehát nem területi elven szerveződik, hanem nyitott mindazon iskolahasználók számára, akik pedagógiai programját, elveit, célkitűzéseit választják.

Az iskolában folyó nevelő–oktató munka célja olyan értékek közvetítése, illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a társadalomra is pozitív hatást gyakorolnak.

Célunk, hogy olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik számára reális cél a felsőoktatásba való belépés. Gimnáziumi diákjainkat az értelmiségi életforma és hivatás betöltésére kívánjuk felkészíteni, megalapozva az egyetemi és főiskolai tanulmányokat. A magas szintű tudás mellett szilárd etikai értékrend és erkölcsi igényesség közvetítése is célunk.

Ezek eléréséhez kívánatos, hogy diákjainkban kialakuljon:
- a keresztény életelvek és értékek belsővé, sajáttá válása;
- a folyamatos önművelés és önképzés igénye, a kultúra befogadására való képesség;
- a felelősség tudata önmagáért, valamint társadalmi és természeti környezetéért, a humánus, segítőkész
magatartás;
- a jó kommunikációs képesség;
- a fejlett érdekérvényesítő képesség;
- a csapatban és csapatért dolgozás, az együttműködés igénye és képessége, a munkához való pozitív
viszony;
- a helyes önértékelés, önismeret és önfegyelem;
- a felnőttek, szülők tisztelete és a velük való együttműködési készség.

Hangsúlyt helyezünk tanulóink erkölcsi nevelésére, – ezen a téren elsősorban a bibliai értékrendet közvetíti az iskola, a bibliai életvitelre ösztönözve tanulóit. Az erkölcsi nevelés és az általános műveltség megalapozása mellett iskolánk fokozott figyelmet fordít a polgári értékek közvetítésére és a társadalomba való beilleszkedés képességének kialakítására.

Kívánatos, hogy tanulóink személyiségének, alkotó életének tartalmas részévé váljanak a kiválóság és a hazaszeretet. Az iskola feladatának tekintjük a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadását, megőrzését, az egyetemes kultúra közvetítését.

Az iskola mindenki számára nyitott, aki annak erkölcsi és szakmai alapelveivel egyetért.

Iskolánk öt intézmény egységből áll amiben megtalálható a száva utcai gimnázium, az újszász és száva utcai általános iskola, zeneiskola és óvoda is.

Gimnáziumunkban tizenegy választható tagozatra jelentkezhetnek az érdeklődők: öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő évfolyammal; négy évfolyamos képzések emelt szintű biológia-kémia, matematika-fizika-informatika, matematika-történelem, bibliaismeret, magyar-történelem,vizuális kultúra-informatika, angol, német vagy spanyol tagozatokon.

Újszász utcai általános iskolánkban elérhető a sportiskolai tanrend szerinti oktatás, az angol nyelvi osztály és a zeneiskola.

HÍREK

On-line ebédbefizetés
Közérdekű
On-line ebédbefizetés

Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket
Környezetvédelem
Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket

162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.